Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje

Liitteet
  Kouluverkkoselvityksen kustannusvaihtoehdot vaihtoehdoissa 1-3
  Kouluverkkoselvitys 2020, lopullinen
  Kouluverkkoselvitys 2020: Ennakkovaikutusten arviointi
  Kouluverkkoselvitys 2020: Huoltajien lausunto koskien Vesivehmaan kouun 5.-6. luokkien säilyminen Vesivehmaalla
  Kouluverkkoselvitys 2020: Kalkkisten koulun oppilaiden mielipiteet
  Kouluverkkoselvitys 2020: Keskustelutilaisuudet
  Kouluverkkoselvitys 2020: Lausunto Kalkkisten palvelukeskuksen puolesta
  Kouluverkkoselvitys 2020: Lausunto Vesivehmaan koulun 5.-6.luokkien säilyminen Vesivehmaalla
  10  Kouluverkkoselvitys 2020: Länsi-Asikkalan koulun eri vaihtoehtojen vertailu
  11  Kouluverkkoselvitys 2020: Länsi-Asikkalan koulun oppilaiden mielipiteet
  12  Kouluverkkoselvitys 2020: Länsi-Asikkalan koulun vanhempainyhdistyksen lausunto
  13  Kouluverkkoselvitys 2020: Oppilastilasto
  14  Kouluverkkoselvitys 2020: Vesivehmaan koulun oppilaiden mielipiteet
  15  Kouluverkkoselvitys 2020:Länsi-Asikkalan kylien vastine kouluverkkoselvitykseen
  16  Kunnanhallituksen äänestysluettelo 23.11.2020
  17  Eriävä mielipide

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje